27 d’oct. 2013

Lou Reed i Estellés


Aquest és el poema d'Estellés que Lou Reed va recitar al Baryshnikov Center de Nova York al març de 2007.

Les nits que van fent la nit
Voldria escriure, ara, un amable poema
parlant de certes coses que encara hi ha d’amables,
segons crec o m’han dit el veí del costat.
Vull ser amable, avui vull dir coses amables:
aniria per tota la casa a genollons
buscant coses amables, pregant que avui em siguen
donades certes coses que siguen ben amables.
He perdut el costum de les coses amables;
ja se sap el que són les coses d’aquest món...
He perdut el costum, no sé on les he deixades,
és possible al cafè, és possible en un banc
d’un passeig qualsevol, és possible, és possible...
Vaja vosté a saber. Ara, però, és de nit
i francament no són hores d’anar buscant
coses amables, coses tendres, coses amables,
exactament: està tancat ara el cafè,
hi ha foscor al passeig, s’hi troben certes dones
que volen certes coses, estic cansat, no tinc
ganes de res de res, serà millor que em gite,
demà serà altre dia i ja se’m passarà
aquest desig, aquesta mania fulgurant
de les coses amables que m’ha vingut de sobte.

Que m’ha vingut de sobte. Vull dir: que m’ha vingut

La traducció  a l'anglès

Nights that Make the Night
Translation by David H. Rosenthal
Now I’d like to write a nice poem
and talk about certain things you still can find that are nice
in my opinion, or according to the neighbour next door.
I want to be nice, today I want to say nice things.
I’d go through the whole house on my knees
looking for nice things, praying that today I’d be given
certain things that were really nice.
I’ve gotten out of the habit of nice things;
everyone knows what the things of this world are…
I’ve lost the habit, I don’t know where I left them,
maybe at the café, maybe on a bench
by some promenade, it’s possible, it’s possible…
How can I know? But now it’s night
and frankly it’s no time to go out searching
for nice things, gentle things, nice things
precisely. The café’s closed now,
the promenade is dark, you can find certain women
who want certain things, I’m tired, I’m not in the mood
to do anything, it’s better to go to bed,
tomorrow’ll be another day and by then I’ll be over
this desire, this flaming mania
for nice things that’s suddenly come over me.
That’s suddenly come over me. I mean: that’s come to me.


S'ha mort Lou Reed

17 d’oct. 2013

Èstellés: de mà en mà


Dijous 24 d'octubre, a les 21h,  única representació de l'espectacle: Estellés: de mà en mà al teatre Micalet.