4 de març 2012P E P A E S P A S A
Exposició: C A M Í D E D E N Ú N C I A
C O N T R A L A V I O L È N C I A D E G È N E R E ,
A R T D E S D E L ’ E S P E R A N Ç A
del 7 / 3 / 2 0 1 2 al 1 5 / 4 / 2 0 1 2 Horar i : de 1 2 . 0 0 a 2 2 . 0 0
Inauguració: dimecres 7 / 3 / 2 0 1 2 2 0 . 0 0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada